Kokonaisvaltainen talous- ja palkkahallinto

Kokonaisvaltainen talous- ja palkkahallinto käsittää peruskirjanpidon ja peruspalkanlaskennan kuukausijaksotuksin, ajantasaisesti, tilinpäätöstasoisesti laadittuna ja asiakkaalle konsultoituna sekä kaikki viranomaisilmoitukset ajallaan toimitettuina.

Kokonaisvaltaiseen palkkahallintoon kuuluu lisäksi vuosilomalaskenta kuukausijaksotuksin laadittuna, TES-tulkinta, kela -hakemusten laadinta, vuosilomaseuranta sekä liittojen jäsenmaksutilitykset/-ilmoitukset.

Ota yhteyttä